Kohti kuntavaaleja 2021

 

Kulttuuri ja liikunta

Kulttuurin ja liikunnan merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja viihtymiselle on erittäin tärkeässä roolissa. Tämä on korostunut ehkä entisestään poikkeusolojen aikana vaikka näiden merkitys on aina ollut merkittävässä roolissa.

Kunnallisessa päätöksentekojärjestelmässä kulttuuri ja liikunta ovat nykymallissa Lempäälässä yhden superlautakunnan – sivistyslautakunnan – hoivissa. Tämä ratkaisu, joka tehtiin nyt päättyvälle valtuustokaudelle oli mielestäni virhe. Virheestä tulisi oppia ja tulevalle valtuustokaudelle olisi syytä luoda malli, missä näiden  kuntalaisten hyvinvointiin kiinteästi vaikuttavien alueiden päätösvalmistelu siirrettäisiin joko uudelle lautakunnalle tai jaostolle, missä päätösvalmisteluun voitaisiin paneutua syvällisemmin.

Toki on totta, että sekä kulttuurin että liikunnan määrärahojen osuus kunnan budjetissa on minimaalisen pieni verrattuna esimerkiksi sivistystoimen tai varhaiskasvatuksen budjettisummiin, mutta siitäkin syystä olisi toivottavaa, että panosten käytön valmisteluun ja kohdistamiseen  käytettäisiin enemmän pohdintaa ja uskoakseni tämä palvelisi paremmin meidän kuntalaisten etua.

Kuntavaaleissa tulisi kiinnittää huomiota mm.seuraaviin asioihin:

1. Lempäälän on oltava turvallinen paikka asua,elää ja yrittää. Kunnan on tarjottava asukkaille laadukkaita terveyspalveluja ja pidettävähuolta kaikenikäisten kuntalaisten tarpeista.Palvelut tulee saada läheltä ja nopeasti. Mahdollinen sote-uudistus hyvinvointialueineen ei ainakaan tue tätä.


2.Tulot ja menot on pidettävä tasapainossa verorasitusta lisäämättä. Varmistetaan, että kunta kasvaa hallitusti ja niin, että palvelut pysyvät kasvussa mukana. Voimme siten jatkossakin turvata kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut. Suuret investoinnit tulee pohtia tarkkaan ja niiden tulee edistää hyvinvointia ja työllisyyttä.
Kuntataloudessa tulee pyrkiä entisestään parantamaan ennustettavuutta ja raportointia.Kunnan ostolaskut tulee julkistaa. Panostetaan tiedolla johtamiseen.


3. Varmistetaan, että Lempäälä on Pirkanmaan yrittäjäystävällisin kunta. Menestyvät yritykset luovat työpaikkoja ja verotuloja mahdollistaen peruspalvelujen tuottamisen. Kaavoitetaan yritysalueita pääväylien varrelle ja lisätään yritysten ja kunnan yhteistyötä entisestään. Myös nykyistä maapoliittista ohjelmaa on syytä tarkistaa siihen suuntaan, että mahdollistetaan maankäyttösopimukset yksityisten maanomistajien kanssa.

4.Jokaiselle koululaiselle tarjotaan laadukasta ja motivoivaa opetusta sekä turvallinen koulu ja toimivat oppimisympäristöt. Kiusaamiselle nollatoleranssi, ja erityistä tukea tarvitseville lapsille annettava tukea ajoissa.
Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot pidetään maltillisina. Jokaiselle koululaiselle tarjotaan mahdollisuus harrastaa koulun yhteydessä.

 

 

Tällä päättyvällä vaalikaudella olen toiminut Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtajana. Olen myös Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtaja 2021-22 kaudella.
Taideyhdistyksen puheenjohtajana tapaa mielenkiintoisia tuttavuuksia