Kohti kuntavaaleja 2021

Kuntavaalit 2021

Toivottavasti olet kiinnostunut lähtemään ehdolle seuraavissa kuntavaaleissa.

Tule mukaan Kokoomuksen päättäjäporukkaan !

Ilmoita halukkuudestasi minulle (toimin vaalipäällikkönä) joko kari@eupr.fi  tai 0400-634631.

Lempäälä tarvitsee tulevaisuudessakin aktiivisia ja aikaansaavia kuntapäättäjiä-liity joukkoomme!

 

Kuntavaaleissa tulisi kiinnittää huomiota mm.seuraaviin asioihin:

1. Lempäälän on oltava turvallinen paikka asua,elää ja yrittää. Kunnan on tarjottava asukkaille laadukkaita terveyspalveluja ja pidettävähuolta kaikenikäisten kuntalaisten tarpeista.Palvelut tulee saada läheltä ja nopeasti. Mahdollinen sote-uudistus hyvinvointialueineen ei ainakaan tue tätä.

2.Tulot ja menot on pidettävä tasapainossaverorasitusta lisäämättä. Varmistetaan, ettäkunta kasvaa hallitusti ja niin, että palvelutpysyvät kasvussa mukana. Voimme sitenjatkossakin turvata kuntalaisille laadukkaatperuspalvelut. Suuret investoinnit tulee pohtiatarkkaan ja niiden tulee edistää hyvinvointia jatyöllisyyttä.
Kuntataloudessa tulee pyrkiä entisestäänparantamaan ennustettavuutta ja raportointia.Kunnan ostolaskut tulee julkistaa. Panostetaantiedolla johtamiseen.


2.Tulot ja menot on pidettävä tasapainossa verorasitusta lisäämättä. Varmistetaan, että kunta kasvaa hallitusti ja niin, että palvelut pysyvät kasvussa mukana. Voimme siten jatkossakin turvata kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut. Suuret investoinnit tulee pohtia tarkkaan ja niiden tulee edistää hyvinvointia ja työllisyyttä.
Kuntataloudessa tulee pyrkiä entisestään parantamaan ennustettavuutta ja raportointia.Kunnan ostolaskut tulee julkistaa. Panostetaan tiedolla johtamiseen.


3. Varmistetaan, että Lempäälä on Pirkanmaan yrittäjäystävällisin kunta. Menestyvät yritykset luovat työpaikkoja ja verotuloja mahdollistaen peruspalvelujen tuottamisen. Kaavoitetaan yritysalueita pääväylien varrelle ja lisätään yritysten ja kunnan yhteistyötä entisestään.

4.Jokaiselle koululaiselle tarjotaan laadukasta ja motivoivaa opetusta sekä turvallinen koulu ja toimivat oppimisympäristöt. Kiusaamiselle nollatoleranssi, ja erityistä tukea tarvitseville lapsille annettava tukea ajoissa.
Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot pidetään maltillisina. Jokaiselle koululaiselle tarjotaan mahdollisuus harrastaa koulun yhteydessä.